Περιοδοντολογικό ιατρείο
Where your teeth deserve the best...
Κεντρική Περιοδοντολογία
Εμφυτεύματα
Συχνές ερωτήσεις Για ασθενείς Για συναδέλφους
Τι είναι
Αρχική εξέταση
Χειρουργική Θεραπεία
Προσθετική Θεραπεία
Φροντίδα
Περιεμφυτευματίτιδα
Εμφυτεύματα

Το έτος 1952 στο Göteborg της Σουηδίας, ο, επίσης, Σουηδός ορθοπεδικός ιατρός  Per-Ingvar Brånemark παρατήρησε σε πειράματα σε κουνέλια ότι το τιτάνιο είναι ένα μέταλλο το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον οργανισμό. Συγκεκριμένα, τα κύτταρα του οστού αποδέχονται αυτό το "ξένο σώμα" και "δένουν" γύρω από το μεταλλικό αντικείμενο τιτανίου. Η βιολογική αυτή διεργασία ονομάζεται "οστεοενσωμάτωση".

Η ανακάλυψη του νέου τότε ερευνητή
Per-Ingvar Brånemark ήταν μια επανάσταση για την ορθοπεδική και την οδοντιατρική. Περισσότερη έρευνα οδήγησε στην χρησιμοποίηση του τιτανίου για τη δημιουργία στήριξης τεχνητών δοντιών στο οστό της γνάθου και την αποφυγή χρησιμοποίησης οδοντοστοιχιών από ασθενείς που δεν έχουν δόντια.

Το έτος 1965, τοποθετήθηκαν στον κύριο Gösta Larsson από το Göteborg της Σουηδίας τα πρώτα οδοντικά εμφυτεύματα. Σήμερα, μετά από 40 και πλέον χρόνια, τα εμφυτεύματα του κυρίου Larsson είναι ακόμα στο στόμα χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Η κοινή συνέντευξη του ιατρού
Per-Ingvar Brånemark και του πρώτου του ασθενή Gösta Larsson, τον Ιούνιο του 2005 στο Las Vegas των Η.Π.Α. σε παγκόσμιο συνέδριο εμφυτευμάτων, αποδεικνύει ότι η χρήση των οδοντικών εμφυτευμάτων είναι μια ασφαλής, προβλέψιμη και βιώσιμη θεραπεία.

Σήμερα, στον 21ο αιώνα, τα οδοντικά εμφυτεύματα έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στα σύγχρονα ιατρεία. Τα ίδια έχουν τροποποιηθεί σε σχέση με το αρχικό εμφύτευμα του καθηγητή, πλέον, 
Per-Ingvar Brånemark. Μακροχρόνιες έρευνες έχουν εξελίξει τα εμφυτεύματα με στόχο να προσφέρουν αποτελεσματικές και ασφαλείς λύσεις για όλους τους ασθενείς.

Τα αναγνωρισμένα παγκοσμίως συστήματα εμφυτευμάτων
εξασφαλίζουν μέσα από την κλινική τους έρευνα, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητά τους. Τα χαρακτηριστικά αυτών των συστημάτων είναι τα ακόλουθα:
  • Έχουν τουλάχιστο 15ετή κλινική έρευνα σε όλο τον κόσμο  σε πολύ μεγάλο αριθμό εμφυτευμάτων και σε πολύ μεγάλο αριθμό εργασιών (Multicenter Studies)
  • Καλύπτουν όλα τα σχέδια θεραπείας με αυτά και όχι συγκεκριμένες περιπτώσεις
  • Έχουν τουλάχιστον πενταετή (και δημοσιευμένη σε έγκυρα παγκόσμια περιοδικά)  λεπτομερή κλινική και ακτινογραφική παροχή δεδομένων μέσα από τις δημοσιεύσεις (κλινικές μετρήσεις, οστικές μετρήσεις, αποτυχίες κ.λ.π.)
  • Έχουν, το κυριότερο, ανθρώπινη ιστολογική έρευνα

Εξαιτίας αυτών των ιδιοτήτων τους, τα αναγνωρισμένα συστήματα εμφυτευμάτων δίνουν τουλάχιστο δεκαετή γραπτή εγγύηση προς τους ασθενείς. Η εγγύηση δε δίνεται από το ιατρείο, αλλά από την ίδια την εταιρία και τον κατασκευαστή στο εξωτερικό. Η εγγύηση δίνεται από πιστοποιημένους από την εταιρία οδοντιάτρους που έχουν τη γνώση και την εκπαίδευση να θεραπεύουν με το συγκεκριμένο σύστημα.

Το Περιοδοντολογικό ιατρείο προσφέρει θεραπευτικές λύσεις μόνο με  συστήματα εμφυτευμάτων που έχουν τις παραπάνω ιδιότητες. Σαφώς παρέχουμε τις εγγυήσεις στους ασθενείς μας καθώς είμαστε πιστοποιημένοι από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές για τη σωστή χρήση εφαρμογής του συστήματος εμφυτευμάτων τους.