Περιοδοντολογικό ιατρείο
Where your teeth deserve the best...
Κεντρική
Περιοδοντολογία
Εμφυτεύματα Συχνές ερωτήσεις Για ασθενείς Για συναδέλφους
Περιοδοντικές νόσοι
Αρχική εξέταση
Συντηρητική θεραπεία
Χειρουργική Θεραπεία
Πλαστική Χειρουργική
Ιστική αναγέννηση
Διατήρηση
Περιοδοντολογία

                                                                                    
Η Περιοδοντολογία είναι η οδοντιατρική ειδικότητα που ασχολείται με ό,τι περιβάλλει ένα δόντι. Κυρίως ασχολείται με τα ούλα μας και τα προβλήματα τους.

Η Περιοδοντολογία συνεργάζεται στενά με άλλες οδοντιατρικές ειδικότητες όπως η Προσθετική, η Ορθοδοντική και η Ενδοδοντία.

Συνήθως οι περισσότερες οδοντιατρικές εργασίες ξεκινούν από την Περιοδοντολογία, γιατί η ειδικότητα αυτή προσφέρει κάτι πολύ σημαντικό: Την υγεία των ιστών που στηρίζουν τα δόντια.

Ακόμα και στο τέλος μιας μεγάλης οδοντιατρικής εργασίας, η συμβολή του περιοδοντολόγου είναι και πάλι σημαντική, γιατί με την καθοδήγησή του εξασφαλίζεται η μακροβιότητα της υγείας του στόματος και η μακροχρόνια παραμονή της εργασίας στο στόμα.