Περιοδοντολογικό ιατρείο
Where your teeth deserve the best...
Κεντρική Περιοδοντολογία Εμφυτεύματα
Συχνές ερωτήσεις
Για ασθενείς Για συναδέλφους
Περιοδοντολογία
Εμφυτεύματα
Συχνές ερωτήσεις

Η σελίδα αυτή αφορά συχνές ερωτήσεις και σύντομες απαντήσεις πάνω σε θέματα περιοδοντολογίας και εμφυτευμάτων. Πατήστε πάνω στην ενότητα που σας ενδιαφέρει αριστερά για να προβληθούν.

Εξειδικευμένες ερωτήσεις πάνω στην περίπτωσή σας μπορούν βέβαια να καλυφθούν μετά από λεπτομερή κλινική και ακτινογραφική εξέταση. Αν σας ενδιαφέρει κάτι πιο εξειδικευμένο, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο του ιατρείου ή ηλεκτρονικά με e-mail στη διεύθυνση admin@clinicalperiodontology.gr