Περιοδοντολογικό ιατρείο
Where your teeth deserve the best...
Κεντρική Περιοδοντολογία Συχνές ερωτήσεις Για ασθενείς Για συναδέλφους
Τι είναι
Αρχική εξέταση
Χειρουργική Θεραπεία
Προσθετική Θεραπεία
Φροντίδα
Περιεμφυτευματίτιδα
Τι είναι

Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι στην ουσία βίδες από τιτάνιο οι οποίες τοποθετούνται στο οστό της γνάθου. Μετά από μια περίοδο επούλωσης, όπου τα εμφυτεύματα "δένουν" με το οστό της γνάθου, κατασκευάζονται πάνω σε αυτά τα τεχνητά δόντια. Με τον τρόπο αυτό, μπορούμε να προσφέρουμε ακίνητα δόντια σε ασθενείς που δεν έχουν, να αποφύγουμε να τροχίσουμε διπλανά δόντια για να κατασκευάσουμε μια συμβατική γέφυρα, να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε κινητά προσθετικά μηχανήματα ακόμα και να αντικαταστήσουμε τη ρίζα ενός δοντιού, την ίδια στιγμή μετά την εξαγωγή της!

Συνοπτικά οι δυνατότητες της θεραπείας που είναι δυνατές με τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι οι εξής:

  • Αντικατάσταση ενός δοντιού που λείπει
  • Αντικατάσταση περισσότερων δοντιών που λείπουν με την κατασκευή γεφυρών πάνω σε εμφυτεύματα
  • Αντικατάσταση όλων των δοντιών με ακίνητη κατασκευή στην πάνω ή την κάτω γνάθο
  • Κατασκευή επένθετης οδοντοστοιχίας πάνω σε εμφυτεύματα στην κάτω γνάθο, εάν δεν είναι δυνατή η ακίνητη κατασκευή
  • Αντικατάσταση ενός δοντιού την ώρα της εξαγωγής

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Η θεραπεία με τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι μια ασφαλής θεραπεία με πολύ μεγάλο ποσοστό επιτυχίας. Εάν τηρηθεί το πρωτόκολλο χρήσης τους, τα οδοντικά εμφυτεύματα φτάνουν σε ποσοστά επιτυχίας 96-98% σε μη καπνιστές και περίπου στο 95% σε καπνιστές.

Τα αναγνωρισμένα συστήματα εμφυτευμάτων είναι απολύτως αποδεκτά από τον οργανισμό μας, γιατί αυτό είναι αποδεδειγμένο στις μακροχρόνιες κλινικές έρευνες αυτών των συστημάτων. Να μην ξεχνάμε ότι το τιτάνιο είναι απολύτως αποδεκτό από τον οργανισμό και δεν υπάρχει περίπτωση να "μην το δεχτεί" το σώμα μας.

Η θεραπεία με τα οδοντικά εμφυτεύματα γίνεται σε δύο φάσεις:
  • Τη χειρουργική φάση
  • Την προσθετική φάση
Ανάμεσα στις δύο φάσεις συνήθως μεσολαβεί κάποιο διάστημα. Είναι το διάστημα όπου θα γίνει η οστεοενσωμάτωση. Η αποδοχή δηλαδή του εμφυτεύματος από τον οργανισμό μας. Η οστεοενσωμάτωση είναι μια βιολογική διαδικασία που παίρνει κάποιο χρόνο. Ακόμα και όταν ένα εμφύτευμα είναι πάρα πολύ σταθερό στην αρχική του τοποθέτηση δε σημαίνει ότι έχει οστεοενσωματωθεί. Η σταθερότητα του εμφυτεύματος είναι μια μηχανική έννοια. Η οστεοενσωμάτωση είναι βιολογική έννοια. Δεν πρέπει ποτέ να τις συγχέουμε.

Το περιοδοντολογικό ιατρείο χρησιμοποιεί τα παρακάτω συστήματα εμφυτευμάτων για θεραπεία:

The ITI Dental Implant System από την εταιρία Straumann Ελβετίας, με δεκαετή εγγύηση

The Brånemark System ή το Replace System από την εταιρία NobelBiocare Σουηδίας με δεκαετή εγγύηση.

Μπορείτε να επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες των παραπάνω εταιριών για πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα εμφυτευμάτων, την κλινική τους έρευνα και την αξιοπιστία τους.