Περιοδοντολογικό ιατρείο
Where your teeth deserve the best...
Κεντρική Περιοδοντολογία Εμφυτεύματα Συχνές ερωτήσεις Για ασθενείς
Για συναδέλφους
 
Για συναδέλφους


Για να κάνετε μια ηλεκτρονική (online) παραπομπή ασθενούς στο Περιοδοντολογικό ιατρείο, συμπληρώστε το ηλεκτρονικό έντυπο που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Παραπεμπτικό

Για οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία, χρησιμοποιείστε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

E-mail