Περιοδοντολογικό ιατρείο
Where your teeth deserve the best...
Κεντρική Περιοδοντολογία Εμφυτεύματα Συχνές ερωτήσεις
Για ασθενείς
Για συναδέλφους
Νέα & Ενημέρωση
Σώμα & Περιοδόντιο
Παιδιά & Στομ. υγεία
Γυναίκες & Στ. υγεία
Εγκυμοσύνη
Μεγάλες ηλικίες
Κάπνισμα
Χημειοπροφύλαξη
Οδηγίες - έντυπα
Μηνύματα
Για ασθενείς

Η σελίδα αυτή περιέχει πληροφορίες για θέματα στοματικής υγείας και της σχέσης που πιθανώς έχουν οι παθήσεις και οι νόσοι του στόματος με τη γενικότερη κατάσταση της υγείας μας.

Επίσης περιέχονται πληροφορίες και οδηγίες για τους ασθενείς που βρίσκονται κάτω από θεραπεία στο Περιοδοντολογικό Ιατρείο.

Με την περιήγηση στο μενού αριστερά της σελίδας, μπορείτε να περιηγηθείτε στις παρακάτω ενότητες πληροφοριών:

  • Η ενότητα "Νέα και Ενημέρωση" περιέχει τελευταίες εξελίξεις πάνω σε θέματα περιοδοντολογίας και οδοντικών εμφυτευμάτων
  • Η ενότητα "Σώμα και Περιοδόντιο" ασχολείται με τη διαρκώς εξελισσόμενη έρευνα πάνω στη συσχέτιση των νόσων του περιοδοντίου και της γενικότερης υγείας μας.
  • Η ενότητα "Παιδιά και στοματική υγεία" ασχολείται με θέματα στοματικής υγείας σε μικρές ηλικίες
  • Η ενότητα "Γυναίκες και στοματική υγεία" αφορά τις ανάγκες των γυναικών για διατήρηση της υγείας του στόματος
  • Στην ενότητα "Εγκυμοσύνη" υπάρχουν πληροφορίες για τις αλλαγές στη στοματική κατάσταση σε αυτή την κρίσιμη περίοδο της γυναίκας
  • Στην ενότητα "Μεγαλύτερες ηλικίες" υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες διατήρησης της στοματικής υγείας στις μεγαλύτερες ηλικίες
  • Η ενότητα "Κάπνισμα" ασχολείται με τις επιπτώσεις του καπνίσματος στη στοματική υγεία
  • Στην ενότητα "Χημειοπροφύλαξη" θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την προφυλακτική λήψη αντιβίωσης πριν από οδοντιατρικές εργασίες, εάν ο ιατρός σας σας έχει πληροφορήσει ότι κάτι τέτοιο χρειάζεται
  • Στην ενότητα "Οδηγίες - έντυπα" θα βρείτε ηλεκτρονικά έντυπα που αφορούν συμβουλές, οδηγίες και πληροφορίες σχετικές με τη θεραπεία στο Περιοδοντολογικό ιατρείο.
  • Στην ενότητα "Μηνύματα" θα βρείτε μια ηλεκτρονική φόρμα αποστολής κάποιου μηνύματος ή ερώτησης στο Περιοδοντολογικό ιατρείο