Περιοδοντολογικό ιατρείο
Where your teeth deserve the best...
Κεντρική Περιοδοντολογία Εμφυτεύματα Συχνές ερωτήσεις Για συναδέλφους
Νέα & Ενημέρωση
Σώμα & Περιοδόντιο
Παιδιά & Στομ. υγεία
Γυναίκες & Στ. υγεία
Εγκυμοσύνη
Μεγάλες ηλικίες
Κάπνισμα
Χημειοπροφύλαξη
Οδηγίες - έντυπα
Μηνύματα
Νέα & Ενημέρωση
 

Η σελίδα αυτή περιέχει τελευταία νέα πάνω σε θέματα περιοδοντολογίας και θεραπείας με οδοντικά εμφυτεύματα.

Η σελίδα αυτή ανανεώθηκε: Τετάρτη, 19 Μαΐου 2010

Συνεργασία με το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών για τοποθέτηση εμφυτευμάτων υπό καθεστώς γενικής αναισθησίας

Το Περιοδοντολογικό Ιατρείο συνεργάζεται με το Ιατρικό κέντρο Αθηνών για την τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε ασθενείς υπό καθεστώς γενικής αναισθησίας.

Η διαδικασία είναι μονοήμερη και δεν απαιτείται εισαγωγή του ασθενή στο νοσοκομείο μία ημέρα πριν το χειρουργείο, ούτε παραμονή του μετά την ανάνηψη από τη γενική αναισθησία (Day Clinic).

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο email ή στο τηλέφωνο του Περιοδοντολογικού Ιατρείου

Κάπνισμα και πλαστική χειρουργική περιοδοντίου: Αμφίβολα αποτελέσματα

Σε έρευνα που δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο του 2007, φαίνεται ότι η πλαστική χειρουργική του περιοδοντίου δεν έχει τα ίδια αποτελέσματα σε καπνιστές, απ' ότι σε μη καπνιστές.

Επανεξέταση δύο χρόνια μετά τη θεραπεία, έδειξε ότι οι καπνιστές εμφανίζουν αρκετά μικρότερα ποσοστά επιτυχίας στην πλαστική χειρουργική (θεραπείες κάλυψης ριζών) απ' ότι οι μη καπνιστές.

Τα δεδομένα αυτά δεν είναι καινούργια, καθώς η μελέτη των Tonetti και συνεργατών από το 1993 είναι ξεκάθαρη για την αποτυχία εξειδικευμένων επεμβάσεων στο περιοδόντιο των καπνιστών.

Το άγχος πιθανώς να παίζει κάποιο ρόλο στην ανάπτυξη των περιοδοντικών νόσων

Δημοσίευση στο περιοδικό Journal of Periodontology τονίζει ότι ψυχολογικοί παράμετροι όπως άγχος, κατάθλιψη, δυσθυμία και αίσθημα μοναξιάς, σχετίζονται με την αυξημένη εμφάνιση περιοδοντικών νόσων.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι πιθανώς η αύξηση της ορμόνης κορτιζόλης που συμβαίνει σε καταστάσεις stress, να παίζει κάποιο ρόλο στην αυξημένη καταστροφή των περιοδοντικών ιστών. Επίσης πιθανολογείται ότι οι ασθενείς που έχουν επιβαρημένο ψυχολογικό παράγοντα, εμφανίζουν συνήθειες επιβαρυντικές για την υγεία του περιοδοντίου όπως το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ ή η χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Πηγή: American Academy of Periodontology

Νέα δεδομένα σχετικά με την προφυλακτική χειμειοπροφύλαξη ανακοινώθηκαν από την Αμερικανική Ομοσπονδία Καρδιολογίας

Η Αμερικανική Ομοσπονδία Καρδιολογίας ανακοίνωσε στις 20 Απριλίου 2007 νέες, αναθεωρημένες οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή της προφυλακτικής χημειοπροφύλαξης (χορήγηση αντιβιοτικών) πριν από τις οδοντιατρικές πράξεις.

Τα καινούργια δεδομένα τονίζουν ότι δεν χρειάζεται η προφυλακτική λήψη των αντιβιοτικών για διάφορες  περιπτώσεις όπου οι οδοντίατροι χορηγούσαν στο παρελθόν αντιβιοτικά με στόχο την πρόληψη της ενδοκαρδίτιδας. Τέτοια περίπτωση, για παράδειγμα, είναι η πρόπτωση μιτροειδούς με ή χωρίς παλινδρόμηση, όπου πλέον δε συνίσταται η χρήση των αντιβιοτικών πριν την επίσκεψη στον οδοντίατρο.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η χρήση των αντιβιοτικών, αντί να βοηθά στην πρόληψη, αντιθέτως μπορεί να δημιουργεί και προβλήματα όπως οι αλλεργίες ή η ανάπτυξη ανθεκτικών βακτηριδίων.

Για τις αλλαγές αυτές ενημερωθείτε στην ενότητα "Για ασθενείς", σελίδα "Χημειοπροφύλαξη" και στη σελίδα "Οδηγίες - έντυπα"

Υπάρχει τελικά συσχέτιση ανάμεσα στις νόσους του περιοδοντίου και τις καρδιαγγειακές νόσους;

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Αμερικανικής Ακαδημίας Περιοδοντολογίας (www.perio.org) πιθανώς να υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ καρδιαγγειακών νόσων, εμφράγματος του μυοκαρδίου, εγκεφαλικών επεισοδίων και της κατάστασης του ενδοθηλίου των αγγείων με τις περιοδοντικές νόσους (Geerts et al., 2002, Noack et al., 2001, Tonetti et al., 2007).

Η τελευταία μελέτη από τους Tonetti και συνεργάτες (Μάρτιος 2007) μας δείχνει επίσης ότι η περιοδοντική θεραπεία επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στη λειτουργία του ενδοθηλίου των αγγείων. Παρόμοια παρατήρηση δεν έχει ανακοινωθεί στη βιβλιογραφία έως σήμερα.

Στην ενότητα "Για ασθενείς" και στη σελίδα "Οδηγίες - έντυπα" θα βρείτε ένα φυλλάδιο που δίνει περισσότερες πληροφορίες πάνω στο θέμα της υγείας του περιοδοντίου και των καρδιαγγειακών νόσων.

 

Κάπνισμα και θεραπεία με εμφυτεύματα

Τελευταία μελέτη (Sánchez-Pérez et al., 2007) δημοσιευμένη στο Journal of Periodontology μας δίνει τα εξής στοιχεία σχετικά με τις αποτυχίες των εμφυτευμάτων σε καπνιστές:

Κατανάλωση από 5 - 20 τσιγάρα την ημέρα: Ποσοστό αποτυχίας: 15.8%. Κατανάλωση πάνω από 20 τσιγάρα την ημέρα: Ποσοστό αποτυχίας: 30.8%.

Η αποτυχία ορίζεται από την απώλεια οστού γύρω από τα εμφυτεύματα ή την ανάγκη αφαίρεσης του εμφυτεύματος. Τα στοιχεία αφορούν παρατήρηση 5 ετών σε 165 εμφυτεύματα.

 

Η χρήση των Laser στη θεραπεία των νόσων του περιοδοντίου. Είναι αποτελεσματικότερα;

Τον τελευταίο καιρό γίνεται μεγάλη συζήτηση σχετικά με τη χρήση των Laser στην Οδοντιατρική. Χρησιμοποιούνται για λευκάνσεις δοντιών, μικρές χειρουργικές επεμβάσεις κ.λ.π. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στην περιοδοντική θεραπεία. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε κάποιες συνηθισμένες ερωτήσεις για τη χρήση των λέιζερ στην περιοδοντική θεραπεία. Οι απαντήσεις που δίνονται είναι βασισμένες στη βιβλιογραφική ανασκόπηση από τη Αμερικανική Ακαδημία Περιοδοντολογίας (www.perio.org)

Υπάρχουν ουσιαστικά πλεονεκτήματα από τη χρήση των λέιζερ στη περιοδοντική θεραπεία;

Πολύ λίγα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι η χρήση των λέιζερ, συμπληρωματικά στη συντηρητική θεραπεία του περιοδοντίου, μπορεί να επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα, απ' ότι οι συμβατικές τεχνικές. Στη χειρουργική θεραπεία του περιοδοντίου, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι η σωστή χρήση του λέιζερ μπορεί να επιφέρει λιγότερη αιμορραγία, λιγότερο πρήξιμο και λιγότερα ανεπιθύμητα αποτελέσματα στον ασθενή μετά το χειρουργείο.

Μπορεί η χρήση του λέιζερ στην περιοδοντική θεραπεία να προκαλέσει κάποια βλάβη ή είναι τελείως ασφαλής;

Και ναι και όχι. Κάθε συσκευή λέιζερ έχει διαφορετικά μήκη κύματος και ρυθμίσεις έντασης που χρησιμοποιούνται σε διάφορες περιοδοντικές θεραπείες με ασφάλεια. Βλάβη στους περιοδοντικούς ιστούς μπορεί να συμβεί, εάν χρησιμοποιηθεί λάθος μήκος κύματος ή/και διαφορετική ρύθμιση έντασης της ακτινοβολίας από αυτή που απαιτείται.

Τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα και η παρούσα έρευνα, υποστηρίζουν τη χρήση του λέιζερ στην περιοδοντική θεραπεία;

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά δεδομένα που να υποστηρίζουν ότι κάποιο συγκεκριμένο μήκος κύματος λέιζερ είναι αποτελεσματικότερο από τις συμβατικές μεθόδους θεραπείας στις συνηθισμένες περιοδοντικές νόσους όπως η χρόνια περιοδοντίτιδα.